پنجشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۹
 • چای ترش 111

 • چـای تـرش 111

  Hibiscus Tea

  خواص محصول:

  • کاهش فشار خـون    • دارای طبیعت سـرد

  • کاهش چربی خـون  • کاهش دهنده قند خون

  • رقیق کننده و تصفیه کننده خون  

   

  @Aryanafood111

برچسب ها: #مواد غذایی 111

تصاویر مرتبط