یکشنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۹
 • گوجی بری 111

 • گوجی بری 111

  Goji Berry 111

   خواص محصول:

  • دارای بالاترین سطح آنتی اکسیدان     • موثربرای درمان و پیشگیری سرطان    

  • با ارزشتـرین میوه دارویـی و اکسیـر جـوانـی     • جلوگیری از رشد و عدم پیشرفت سلولهای سرطانی 

  • کاهش دهنده عـوارض شیمـی درمـانی و مانع تشکیل تومـور و رشد آن می شـود  

   • کاهش دهنده وزن

   

  @Aryanafood111

   

برچسب ها: #موادغذایی 111