یکشنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۹
 • برنج ایرانی هاشمی 1000 گرمی

 • برنـج ایرانی هـاشمی 111

  Hashemi Iranian Rice

   خواص محصول:

  • خواب آور است و خواب را نیکو می کند  • تشنگی را رفع می کند • اسهال صفراوی را تسکین می دهد

   • برای درد و زخم روده ها و اسهال خونی و احتقان رحم و امراض کلیه و مثانه نافع است.

  • دارای ویتامین B1, B2,B3, B5, B6 می باشد.  • برنج پخته برای پیچش شکم و بیماری کبدی مفید است.

   

  @Aryanafood111