یکشنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۹
 • آرد برنج 111

 • آرد برنـج 111

  Rice Flour

     خواص محصول:

  • خواب آور است و خواب را نیکو می کند  • تشنگی را رفع می کند • اسهال صفراوی را تسکین می دهد 

  • برای درد و زخم روده ها و اسهال خونی و احتقان رحم و امراض کلیه و مثانه نافع است.

  • دارای ویتامین B1, B2,B3, B5, B6 می باشد.  • برنج پخته برای پیچش شکم و بیماری کبدی مفید است.

   

  @Aryanafood111